Tinta Mudir : Al Fadhil UStaz Nik Bakri Nik Mat

  • Jangan kita takut jika hendak berusaha untuk berzikir kepada Allah.
  • Yang mesti kita takut ialah jika kita hidup dalam kelalaian daripada Allah.
  • Keindahan hidup ini ada pada zikir kepada Allah
  • Kesengsaraan hidup ini berpunca lalai kepada Allah